หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,678 [VideO] ประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งเเวดล้อมในวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี

[VideO] ประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งเเวดล้อมในวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 42 PRINT

ที่วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี แห่งนี้ พวกเขามีความพยายามที่จะรักษาผืนป่าเก่า
และปลูกป่าเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ มากว่า10 ปี
จนได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงามและสงบ
พวกเขามีวิธีการอย่างไร ไปชมกันเลยครับ

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต