หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,697 [VideO] ประชาสัมพันธ์เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครภูเก็ต

[VideO] ประชาสัมพันธ์เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครภูเก็ต
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 31 PRINT

มาดูกันว่า เทศบาลนครภูเก็ตแห่งนี้
เขาทำกันอย่างไร ถึงได้กลายมาเป็น “เทศบาลต้นแบบ”
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ