หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,699 สสร ร่วมจัดนิทรรศการมอบอุปกรณ์สาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนคลองเปรมประชากร

สสร ร่วมจัดนิทรรศการมอบอุปกรณ์สาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนคลองเปรมประชากร
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 13/10/2562 21:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 11 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เพื่อสาธิตและติดตั้งถังดักไขมันสำหรับชุมชน โรงเรียน และวัดริมคลองเปรมประชากร จำนวน 400 ถัง ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันรักษาอนุรักษ์ คูคลองให้ความรู้และสร้างความตระหนักประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบน้ำเสียชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งถังดักไขมัน และวิธีการดูแลถังดักไขมันอย่างง่าย โดยได้ดำเนินการสาธิตให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง) เขตดุสิต,วัดดอนเมืองพระอารามหลวง เขตดอนเมือง ,วัดหลักสี่พระอารามหลวง เขตหลักสี่ , วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) และวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง