หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,710 ทส.ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทส.ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 13/10/2562 13:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 96 PRINT

ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) กรุงเทพมหานคร จัดแสดงชุดนิทรรศการ “สายน้ำแห่งความห่วงใย สู่ไทยทั่วหล้า” ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการจัดการน้ำ นิทรรศการกิจกรรม ทสม. “ประชาชนจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการส่งเสริมการติดตั้งถังดักไขมัน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ โรงเรียนช่างอากาศอำรุง กรุงเทพมหานคร จากนั้นคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปล่อยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองข้างสโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ และบริเวณวัดธรรมาภิรตาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

pic1 pic2 pic3 pic4