หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,681 สส. ระบุ เข้าสู่วันที่ 10 พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เจอขยะ ใกล้ 2 ตัน

สส. ระบุ เข้าสู่วันที่ 10 พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เจอขยะ ใกล้ 2 ตัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/10/2562 22:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 79 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ วันที่ 10 วัน ของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มุ่งหน้าสู่ไอคอนสยาม เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 123.8 กิโลกรัม รวม 10 วัน เก็บได้เกือบ 2 ตัน (1,953.9 กิโลกรัม)

.
อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 79 กิโลกรัม เช่น รองเท้า ถุงพลาสติกใส กล่องนม โฟม ซองขนม, แผ่นพลาสติก, เก้าอี้ เป็นต้น
.
อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 19.4 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว 8.9 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดพลาสติก 10 กิโลกรัม
อันดับ 3 ขยะอันตราย จำนวน 19 กิโลกรัม เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ ฟลูออเรซเซนส์ น้ำมันเครื่อง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

อันดับ 4 ขยะอินทรีย์ จำนวน 6.4 กิโลกรัม เช่น เศษไม้ ปลาตาย เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

                                                         ****************** 10 ตุลาคม 2562

 

 

pic1 pic2 pic3