หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,712 สส สรุปผลพายเรือเพื่อเจ้าพระยาฯ เข้าสู่วันที่ 9

สส สรุปผลพายเรือเพื่อเจ้าพระยาฯ เข้าสู่วันที่ 9
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/10/2562 22:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 44 PRINT

วันที่ 9 ของกิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” มีเหล่าจิตอาสาร่วมเก็บขยะกันอย่างคับคั่ง อาทิ ประชาชนจิตอาสา กลุ่ม Trash Hero Thailand ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่), พิภู พุ่มแก้ว (ต๊ะ), ชลลดา เมฆราตรี (เก๋) และเพื่อนนักแสดงร่วมพายเรือเก็บขยะ เส้นทางวัดปรมัยยิกาวาส ไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีก 182.8 กิโลกรัม รวม 9 วัน เก็บได้มากกว่า 1.8 ตัน (1,830.1 กิโลกรัม)
.
อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 120.6 กิโลกรัม เช่น รองเท้า รูปปั้นม้า ถุงพลาสติกใส กล่องนม โฟม ฟองน้ำ พลาสติกรวม (แก้วน้ำ กล่องข้าว ซองขนม) ตาข่าย เป็นต้น
.
อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 41.4 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว 25 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดพลาสติก 14 กิโลกรัม และกระป๋องโลหะ อลูมิเนียม 2.4 กิโลกรัม
.
อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 14 กิโลกรัม เช่น เศษไม้ ใบตอง ผักตบ เศษอาหาร เป็นต้น
.
อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 6.8 กิโลกรัม เช่น ไฟแช็ค ถังสี สีสเปรย์ หลอดไฟ แล็กเกอร์ น้ำมันเครื่อง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
.
ทั้งนี้ โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

โดยวันที่ 10 ตุลาคม เป็นการพายเรือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อร่วมพิธีเปิด ณ ไอคอนสยาม  จากนั้นพายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทางจากไอคอนสยามไปสิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 21.5 กิโลเมตร

 

 

****************** 9 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

pic1 pic2 pic3