หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,625 ทส.จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

ทส.จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/10/2562 20:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 97 PRINT

ทส.จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4