หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,162 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม. และภาคี)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม. และภาคี)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/10/2562 11:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 13 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง