หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,687 สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา พบสถิติใหม่ ขยะมากที่สุด กว่า ครึ่งตัน

สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา พบสถิติใหม่ ขยะมากที่สุด กว่า ครึ่งตัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/10/2562 15:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 185 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ ช่วง 3 วันสุดท้ายของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2”  โดยวันนี้ เป็นวันที่ 8 เส้นทางจังหวัดปทุมธานี จาก ศาลากลางหลังเก่า ถึง วัดบางเดื่อ เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 561.9 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณขยะที่เก็บได้สูงที่สุด ณ เวลานี้ รวม 8 วัน เก็บได้มากกว่า 1.6 ตัน (1,647.3 กิโลกรัม)
.
อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 389.3 กิโลกรัม เช่น รองเท้า แก้ว กล่องข้าว ถุงพลาสติกใส กล่องนม โฟม ฟองน้ำ ที่นอน ถุงปุ๋ย ตาข่ายดักปลา ผ้าห่ม เสื้อ กระถางธูป เป็นต้น
.
อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 50 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว 31 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดพลาสติก 15.6 กิโลกรัม และกระป๋องโลหะ อลูมิเนียม 3.4 กิโลกรัม
.
อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 114.8 กิโลกรัม เช่น เศษไม้ ดอกไม้ ซากสัตว์ ผักตบ ใบตอง เศษอาหาร เป็นต้น
.
อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 7.8 กิโลกรัม เช่น ไฟแช็ค ถังสี หลอดไฟ ยาฆ่าแมลง น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น
.
ทั้งนี้ โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

โดยวันที่ 9 ตุลาคม จะพายเรือจากวัดวัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี เวลา 06.30 น. ไปร่วมพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และพายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทางไปยังท่าน้ำนนท์ ต่อไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และร่วมกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ปัญหาขยะ สภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส กับบทบาทคนรุ่นใหม่ในการลงมือแก้ไข” รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร
        
                                                                         ****************** 8 ตุลาคม 2562
pic1 pic2 pic3 pic4