หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,111 [Video] ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Restaurant

[Video] ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Restaurant
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 07/10/2562 17:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 35 PRINT

อร่อยอย่างเดียวไม่พอ !

การใส่ใจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านอาหาร

แต่ว่าจะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรนั้น ไปชมกันได้เลยครับ

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
#สิ่งแวดล้อม
#GreenRestaurant
#ปุ๋ยหมัก
https://www.youtube.com/watch?v=rGZjYNXh8TY 

TAG ที่เกี่ยวข้อง