หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,168 สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา ครบ 1 สัปดาห์ ขยะทะลุ 1 ตัน

สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา ครบ 1 สัปดาห์ ขยะทะลุ 1 ตัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/10/2562 12:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 35 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ ในรอบ 1 สัปดาห์ ของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” จาก อนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์ ถึง วัดพุทไธศวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา เก็บขยะได้เพิ่มอีก 188.1 กิโลกรัม รวม 7 วัน เกิน 1 ตัน (1,085.4 กิโลกรัม)

อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 155.7  กิโลกรัม เช่น รองเท้า ซองขนม แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก โฟม กล่องอาหาร ชักโครก กล่องนม ตาข่ายดักปลา เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน ถุงปุ๋ย เชือก เป็นต้น

อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 21.4 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว 10.6 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดพลาสติก 9.6 kg และ โลหะ อลูมิเนียม 1.2  กิโลกรัม

อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 6.8 กิโลกรัม เช่น เศษอาหาร เศษไม้ ซากปลาตาย เป็นต้น

อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 4.2 กิโลกรัม เช่น ไฟแช็ค ถ่านไฟฉาย น้ำมันสน เสปรย์ดับกลิ่น ถังสี หลอดไฟ เป็นต้น

โดยวันนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

สำหรับวันที่ 8 ตุลาคม จะเริ่มพายเรือจากวัดโพธิ์แตงใต้ เวลา 05.00 น. ไปยังสถานีสูบน้ำดิบสำแล การประปานครหลวง ทำกิจกรรมรณรงค์ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วพายเรือไปยังศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า เพื่อร่วมพิธีเปิด และพายเรือเก็บขยะตลอดทางไปยังวัดบางเดื่อ ร่วมกิจกรรมเสวนา  ในหัวข้อ “ประเพณีทางน้ำของคนไทยและการอนุรักษ์แม่น้ำ” จากนั้นพายเรือต่อไปยังวัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร

****************** 7 ตุลาคม 2562

 

pic1 pic2 pic3 pic4