หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,099 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 07/10/2562 09:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 64 PRINT

กำหนดการ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

************************************

 
       เวลา 09.00 น.              - พร้อมกัน ณ หน้าศาลพระภูมิกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

       เวลา 09.09 น.              - พิธีไหว้พระชัยมงคล (ศาลพระภูมิ)   
                                           โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
 
        เวลา 09.20 น.             -  ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร
                                              เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำโต๊ะตักบาตร
                                             พระสงฆ์ 10 รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3
                                          -  พิธีสงฆ์ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3
                                          - เสร็จพิธี
 **********************
การแต่งกาย           ชุดผ้าไทยสีเหลือง ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
 
TAG ที่เกี่ยวข้อง