หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,760 สส. เผย พายเรือเจ้าพระยา วันที่ 6 ทุบสถิติ! เจอขยะมากสุด 259.5 กิโล

สส. เผย พายเรือเจ้าพระยา วันที่ 6 ทุบสถิติ! เจอขยะมากสุด 259.5 กิโล
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 06/10/2562 17:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 165 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ ที่เข้าสู่ช่วง 5 วันสุดท้าย ของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” โดยในวันนี้ เป็นวันที่ 6 เส้นทางจาก วัดป่าโมก ถึง วัดพิจารณ์โสภณ จ.อ่างทอง เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีก 259.5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุด ในรอบ 6 วัน ทำให้ ณ ตอนนี้ เก็บขยะได้ทั้งสิ้น รวม 897.3 กิโลกรัม

อันดับ 1 ขยะทั่วไป
จำนวน 157.9 กิโลกรัม เช่น รองเท้า ถุงปุ๋ย แผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องนม ตาข่ายดักปลา เสื้อผ้า หมอน โฟม เป็นต้น
อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 68.6 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็น ขวดแก้ว  45.2  กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดพลาสติก 21.2 กิโลกรัม และ  โลหะ กระป๋องอลูมิเนียม 2.2 กิโลกรัม
อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 12.5 กิโลกรัม เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ เศษไม้ เป็นต้น
อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 20.5 กิโลกรัม เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฉีดยุง สีทาบ้าน น้ำยาล้างห้องน้ำ ไฟแช็ค น้ำมันเครื่อง หลอดไฟ ทีวี ถ่านไฟฉาย เป็นต้น

โดยวันนี้ นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม นำจิตอาสาและทีมพายเรือถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และปล่อยขบวนพายเรือเก็บขยะจากวัดป่าโมกวรวิหาร ไปยังวัดพิจารณ์โสภณ จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัค หลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

สำหรับวันที่ 7 ตุลาคม จะเริ่มพิธีเปิด เวลา 08.30 น. ณ อนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์ และพายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทางไปยังวัดพุทไธศวรรค์ ร่วมกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ชุมชน ศาสนาและการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา”จากนั้นพายเรือต่อไปยังวัดโพธิ์แตงใต้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร
 
****************** 6 ตุลาคม 2562
 
 
 
pic1 pic2 pic3 pic4