หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,792 สส. ระบุ เข้าสู่ครึ่งทาง พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เจอขยะอีก 80 กิโล

สส. ระบุ เข้าสู่ครึ่งทาง พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เจอขยะอีก 80 กิโล
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/10/2562 20:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 141 PRINT

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ ที่เข้าสู่ครึ่งทางของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” ในวันนี้ วันที่ 5 เส้นทางจาก จังหวัดสิงห์บุรี ถึง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 42 กิโลเมตร  เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีก 80 กิโลกรัม รวม 5 วัน จำนวน  637.8 กิโลกรัม
        อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 57.1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก 18.7 กิโลกรัม รองลงมา คือ โฟม 7.3 กิโลกรัม ตาข่ายดักปลา 4.4 กิโลกรัม ตุ๊กตา 1.5 กิโลกรัม อื่นๆ เช่น ถุงปุ๋ย รองเท้า เสื้อผ้า 25.2 กิโลกรัม
         อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 17.5 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก 10 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดแก้ว 7 กิโลกรัม และ กระป๋องอลูมิเนียม ครึ่งกิโลกรัม
          อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 3.2 กิโลกรัม เช่น เศษอาหาร ใบตองแห้ง ไข่ต้ม เป็นต้น
          อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 2.2 กิโลกรัม เช่น แกลลอนน้ำมันเครื่อง ยาฆ่าแมลง ไฟแช็ค เป็นต้น
         โดยวันนี้ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล สส.จังหวัดอ่างทอง นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และปล่อยขบวนพายเรือเก็บขยะจากวัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง ไปยังหาดเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ
        ทั้งนี้ โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป
        สำหรับวันที่ 6 ตุลาคม จะเริ่มพายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทางจากวัดต้นสน จ.อ่างทอง ไปยังวัดป่าโมก เวลา 06.00 น. เพื่อร่วมพิธีเปิด และ การเสวนา ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมกับแม่น้ำ จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” จากนั้นจะพายเรือต่อไปยังวัดพนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าเคล้าดนตรี ณ อนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์ รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร   
 
****************** 5 ตุลาคม 2562
pic1 pic2 pic3 pic4