หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,171 รมว.ทส. เดินตลาดดอนหวาย ชวนประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ลุ่มน้ำท่าจีน ทิ้งขยะลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม

รมว.ทส. เดินตลาดดอนหวาย ชวนประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ลุ่มน้ำท่าจีน ทิ้งขยะลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/10/2562 13:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 113 PRINT

รมว.ทส. เดินตลาดดอนหวาย ชวนประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ลุ่มน้ำท่าจีน ทิ้งขยะลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม

          วันนี้ (5 ต.ค.2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์    ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม มุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทิ้งขยะให้ลงถัง และช่วยกัน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์  100%  ซึ่งการดำเนินงานตาม Roadmap จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 3,900 ล้านบาท/ปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัด รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่ง ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ  ซึ่งนับแต่เริ่มกิจกรรม เมื่อ 21 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้ว กว่า 8,000 ใบ และที่สำคัญ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า

          ทั้งนี้ ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ดังเช่น กรณี พะยูน     มาเรียม สัตว์บก และสัตว์น้ำต่างๆ ที่ต้องตายด้วยสาเหตุจากขยะพลาสติก และในที่สุดย่อมส่งผลกระทบมาถึงพวกเราทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง พบว่า ในแต่ละปี คนไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ปริมาณสูงถึง 45,000 ล้านใบ เนื่องด้วยความสะดวกสบาย และพบมากที่สุดจากตลาดสด ถึงร้อยละ 40 หรือประมาณ 18,000 ล้านใบ อย่างเช่นตลาดสดใน จ.นครปฐม 12 แห่ง พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติก ไม่น้อยกว่า 300 ล้านใบต่อปี  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐมและพี่น้องชาวไทย     ทุกคนเริ่มต้นจากวินาทีนี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวัน เช่น การใช้แล้วทิ้ง ไปสู่การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่า ทิ้งขยะให้ลงถัง แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำหรือนำกลับมารีไซเคิลได้ หากมีการจัดเก็บกลับคืนมาใช้ประโยชน์ก็จะช่วยลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกออกสู่แม่น้ำลำคลอง และท้องทะเลของเรา  ตลอดจนสร้างนิสัยพกถุงผ้า ใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้น้อยลง รับผิดชอบสังคมไทยร่วมกัน ทุกคนช่วยได้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของลูกหลานพวกเราในอนาคต รมว.ทส. กล่าว

          ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้สูงสุดถึง 18,000 ล้านใบต่อปี นั้น  ได้รณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดได้กว่า 900 ล้านใบ เฉพาะในจังหวัดนครปฐม ที่มีตลาดสดจำนวน 12 แห่ง  ได้แก่ ตลาดนัดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ (ตลาดบน-ล่าง) ตลาดบ้านศาลาดิน  ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดสดธันยา  ตลาดตรีสุข  ตลาดนัดธกส.-ดอนตูม ตลาดน้ำวัดลำพญา  ตลาดวัดละมุด  ตลาดสดไฟฟ้า  ตลาดนัดกระบือเผือก ตลาดนัดตำบลธรรมศาลา และ ตลาดนัดวัดเกาะวังไทร  ซึ่งพบว่าก่อนรณรงค์มีการใช้ถุงหูหิ้วมากกว่า 379 ล้านใบต่อปี หรือเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 31 ล้านใบต่อเดือน ภายหลังการรณรงค์ พบว่า มีตลาดอย่างน้อย 5 แห่ง มีการลดใช้ถุง   หูหิ้วรวมแล้วได้มากกว่า 42 ล้านใบต่อปี

          สำหรับตลาดวัดดอนหวาย แห่งนี้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบกับเป็นตลาดที่มีอาหารสำเร็จรูปที่หลากหลายจึงมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารเป็นจำนวนมาก มีผู้ใช้บริการตลาดไม่น้อยกว่าหมื่นคนต่อวัน โดยก่อนทำกิจกรรมรณรงค์ พบว่า  มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก มากกว่า 35 ล้านใบต่อปี  แต่หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ เมื่อ ก.ค. 2561 เป็นต้นมา พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติกลดลง ประมาณ 36% หรือมากกว่า 12 ล้านใบต่อปี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ นอกจาก การเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย แล้ว ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแจกกล้าไม้  จำนวน 1,500 ต้น ให้กับผู้มาร่วมงาน อีกด้วย

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องรมว.ทส. เดินตลาดดอนหวาย