หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,103 สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเข้าวันที่ 4 ใกล้ครึ่งทาง เจอขยะแล้ว ครึ่งตัน

สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเข้าวันที่ 4 ใกล้ครึ่งทาง เจอขยะแล้ว ครึ่งตัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/10/2562 13:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 67 PRINT

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ วันที่ 4 จาก จังหวัดชัยนาท ถึง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 38 กิโลเมตร ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีก 170.1 กิโลกรัม รวม 4 วัน จำนวน 557.8 กิโลกรัม
            อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 124.4 กิโลกรัม เช่น โฟม  ถุงพลาสติก ถุงปุ๋ย รองเท้า เสื้อผ้า ที่นอน ตาข่ายดักปลา เป็นต้น
            อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 32.2 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็น ขวดแก้ว 23.6 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขวดพลาสติก 7 กิโลกรัม และกระป๋องอลูมิเนียม 1.6 กิโลกรัม
            อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 12.4 กิโลกรัม เช่น ซากสัตว์ ผักตบ เศษใบตอง และเศษอาหาร เป็นต้น
            อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 1.1 กิโลกรัม เช่น กาวทาท่อ pvc  และยาฆ่าแมลง เป็นต้น
          โดยวันนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป
        สำหรับวันที่ 5 ตุลาคม จะพายเรือออกจากชุมชนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี เวลา 06.30 น. ไปยังปากแม่น้ำลพบุรี (ศาลเจ้าละอองสำลี) เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน จากนั้นร่วมงานเสวนา “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการไม่ทิ้งขยะ : อ่างทองโมเดล” และพิธีเปิด ณ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง แล้วพายเรือต่อไปยังหาดเจ้าพระยา สิ้นสุดที่วัดต้นสน จ.อ่างทอง รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร
 
                ****************** 4 ตุลาคม 2562
pic1 pic2 pic3 pic4