หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,741 สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา 2 วัน เจอขยะ 240 กิโล

สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา 2 วัน เจอขยะ 240 กิโล
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/10/2562 19:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 197 PRINT

สส. เผย พายเรือเพื่อเจ้าพระยา 2 วัน เจอขยะ 240 กิโล

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ ตลอด 2 วัน จาก ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ถึง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 73.5 กิโลเมตร ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้จำนวนทั้งสิ้น 240 กิโลกรัม เฉพาะวันที่ 2 เก็บได้ 61.5 กิโลกรัม ได้แก่

อันดับ 1 ขยะทั่วไป จำนวน 39 กิโลกรัม เช่น โฟม ซองขนม หมวกน็อก และถุงพลาสติก

อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 11.5 กิโลกรัม เช่น ขวดพลาสติก และขวดแก้ว

อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 9 กิโลกรัม เช่น ซากปลาตาย เศษกระดูกสัตว์

อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 2 กิโลกรัม เช่น ขวดยา หลอดไฟ และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

          โดยในวันนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิด “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” ณ หาดวัดทนง จ. อุทัยธานี ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพฯ กลุ่มบิ๊กซี และองค์กรภาคประชาสังคมของ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

          สำหรับวันที่ 3 ตุลาคม จะเริ่มพายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทางจากวัดศรีมณีวรรณ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ไปยังศาลหลักเมืองชัยนาท เพื่อร่วมพิธีเปิดและพายเรือเก็บขยะไปยังวัดพระยาตาก ร่วมงานเสวนา หัวข้อ “จากปัญหาระบบนิเวศริมแม่น้ำถึงปัญหาขยะในทะเล” แล้วพายเรือต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยา สิ้นสุดที่วัดสรรพยาวัฒนาราม จ.ชัยนาท รวมระยะทาง 39 กิโลเมตร

pic1 pic2 pic3 pic4