หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,766 สส.ร่วมเปิดโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road

สส.ร่วมเปิดโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/10/2562 14:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 126 PRINT

สส.ร่วมเปิดโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road โดย  ซีพี ออลล์ ร่วมกับ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 เพื่อต่อยอดแคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่า โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง  ด้วยการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างถาวร และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road