หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,773 สส. เผย พายเรือ วันแรก เส้นทางปากน้ำโพ เจอขยะ กว่า 170 กิโล ถุงพลาสติก ครองอันดับ 1

สส. เผย พายเรือ วันแรก เส้นทางปากน้ำโพ เจอขยะ กว่า 170 กิโล ถุงพลาสติก ครองอันดับ 1
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/10/2562 18:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 277 PRINT

สส. เผย พายเรือ วันแรก เส้นทางปากน้ำโพ  เจอขยะ กว่า 170 กิโล  ถุงพลาสติก ครองอันดับ 1

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยถึงผลการพายเรือเก็บขยะ วันแรก จาก พาสาน ปากน้ำโพ ถึงวัดท่าตะโก อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 31 กิโลเมตร ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เก็บขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้จำนวนทั้งสิ้น 178.5 กิโลกรัม  

อันดับ 1 ที่พบ ได้แก่ ขยะทั่วไป จำนวน 145.5 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก 72.5 กิโลกรัม รองลงมา เป็น ที่นอนฟองน้ำ 59.5 กิโลกรัม และ โฟม 13.5 กิโลกรัม

อันดับ 2 ขยะรีไซเคิล จำนวน 22 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว จำนวน 55  ใบ น้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม และ ขวดพลาสติก จำนวน 118 ใบ น้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม

อันดับ 3 ขยะอินทรีย์ จำนวน 8  กิโลกรัม เช่น ซากสัตว์ เศษใบไม้ และ

อันดับ 4 ขยะอันตราย จำนวน 3 กิโลกรัม เช่น หลอดไฟ และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

          โดยในวันที่ 2 ตุลาคม จะเริ่มพายเรือออกจากวัดท่าตะโก ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ไปยังหาด   วัดทนง จ.อุทัยธานี เพื่อร่วมพิธีเปิดและการเสวนา ในหัวข้อ “เกษตรกรรมไทยทำไมต้องเลิกใช้สารพิษ” จากนั้น พายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทางไปยังวัดสะพานหิน สิ้นสุดที่วัดศรีมณีวรรณ จ.ชัยนาท รวมระยะทาง 42.5  กิโลเมตร

          ทั้งนี้ “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพฯ กลุ่มบิ๊กซี และองค์กรภาคประชาสังคมของ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม      10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ  ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 

pic1 pic2 pic3 pic4