หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,776 ทส. จับมือ มธ. ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทานฯ และภาคีเครือข่าย กระตุ้นจิตสำนึกคนไทย เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เปิดโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” วันแรก

ทส. จับมือ มธ. ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทานฯ และภาคีเครือข่าย กระตุ้นจิตสำนึกคนไทย เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เปิดโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” วันแรก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/10/2562 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 250 PRINT

ทส. จับมือ มธ. ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทานฯ และภาคีเครือข่าย  กระตุ้นจิตสำนึกคนไทย เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง  เปิดโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” วันแรก

          วันนี้ (1 ต.ค.62) ที่บริเวณพาสาน ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการ     พลเรือนกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพฯ กลุ่มบิ๊กซี และองค์กร    ภาคประชาสังคมของ10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัค เปิดโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2” เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันแรก ระยะทาง 31 กิโลเมตร จากพาสาน ปากน้ำโพ ถึงวัดท่าตะโก อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ผ่านการอบรมคัดแยกขยะ รวมทั้ง การเสวนา "การเมืองของคนรุ่นใหม่กับการแก้ปัญหาการทิ้งขยะ ในแม่น้ำของคนไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน"

        “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562  เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวม 10 วัน 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร โดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 

pic1 pic2 pic3 pic4