หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,163 สส.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สส.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/10/2562 12:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 115 PRINT

สส.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

pic1