หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,734 ทส.จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทำความสะอาดทะเลสากล International Coastal Cleanup

ทส.จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทำความสะอาดทะเลสากล International Coastal Cleanup
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 21/09/2562 17:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 362 PRINT

ทส.จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทำความสะอาดทะเลสากล International Coastal Cleanup

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทำความสะอาดทะเลสากล International Coastal Cleanup ภายใต้แนวคิด “ต่อสู้เพื่อทะเลปลอดขยะ” Fighting For Trash Free Seas ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรม

pic1 pic2 pic3 pic4