หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,098 ทส.เปิดโครงการ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข”

ทส.เปิดโครงการ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 16/09/2562 14:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 179 PRINT

ทส.เปิดโครงการ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางสร้างองค์กรสุขภาวะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) และได้จัดงาน Grand Opening โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข ขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและนโยบายของโครงการ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร
pic1 pic2 pic3 pic4