หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,929 สส. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 09/09/2562 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 495 PRINT

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

TAG ที่เกี่ยวข้อง