หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 775,636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับจ้างในพื้นที่ สำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 4 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับจ้างในพื้นที่ สำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 4 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 7 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง