หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 775,656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:58 น. จำนวนผู้เข้าชม 5 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง