หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 805,893 สส. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”

สส. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/09/2562 15:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 222 PRINT

สส. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีกำลังใจในปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ พร้อมด้วย นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย เป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4