หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,246 สส.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562

สส.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/09/2562 15:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 626 PRINT

สส.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562  ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562  ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อรับรองผลการตัดสินชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวนกลุ่มละ  5 ชุมชนโดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste ) ปี 2562 ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ มีดังนี้

          ชุมชนขนาดเล็ก (S) ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนกลอย จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนบ้านประชาชื่น จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนเพชรรัตน์ จังหวัดแพร่ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนหนองจับเป็ด จังหวัดจันทบุรี

          ชุมชนขนาดกลาง (M) ได้แก่ ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม หมู่ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ชุมชนบ้านกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนบ้านคุยมะม่วงหมู่ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ชุมชนบ้านสองคร จังหวัดยโสธร

          และชุมชนขนาดใหญ่ (L) ได้แก่ ชุมชนรางพลับ จังหวัดราชบุรี ชุมชนบ้านยางหลวงใต้ จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมชนบ้านขอน จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านไร่ จังหวัดลำพูน และชุมชนบ้านคลองกระทา จังหวัดจันทบุรี

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง