หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,859 สส.ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

สส.ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/09/2562 15:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 230 PRINT

สส.ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562  ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อรับรองผลการตัดสินโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดการลงพื้นที่โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมการตัดสินทั้งสิ้น 14 ท่าน ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ดังนี้ กลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส (กลุ่ม A) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนสันป่าไร่ จังหวัดตาก กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (กลุ่ม B) ได้แก่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

pic1 pic2 pic3 pic4