หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,870 สส. ร่วมมอบรางวัลรางวัลโครงการกบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ

สส. ร่วมมอบรางวัลรางวัลโครงการกบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 30/08/2562 16:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 179 PRINT

สส. ร่วมมอบรางวัลรางวัลโครงการกบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ในรูปแบบการประกวดสารคดีสั้นด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสารคดีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ และได้จัดงานประกาศรางวัลโครงการกบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 20 ผลงาน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงานเรื่อง Eco to Zero เปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนเแปรง จากโรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องGreenzerowaste กบจูเนียร์