หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,003 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 20/08/2562 15:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 241 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10  ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ

          วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562 ณ รร.ทีเค พาเลซ กทม. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจิตอาสาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมขยายผลสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับสังคมไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กทม.และ สำนักงานเขต ผู้บริหาร อปท. เครือข่าย ทสม. เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เพิ่มเติมจากการอบรมฯ รุ่นที่ 1 รวมมีวิทยากรจิตอาสาฯ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ครอบคลุม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การรับชมสารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การบรรยายพิเศษ “จิตอาสาพระราชทาน” โดย พันตำรวจเอกจตุรวิทย์ คชน่วม ผู้กำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904  การบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการสื่อสาร การถ่ายทอดวิทยากรอย่างมืออาชีพ” การบรรยาย เรื่อง “ภารกิจจิตอาสาสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง” การเสวนา “Model ความสำเร็จการจัดการขยะด้วยจิตอาสาและอาสาสมัคร” ประเด็น “สนามหลวงโมเดล : ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ” “การจัดการขยะด้วยจิตอาสางานอุ่นไอรัก” และ “ประเพณีเตียวขึ้นดอย 2562 เส้นทางบุญ...ปลอดขยะ ที่ดีต่อใจและดีต่อโลก” ตลอดจน การชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาสร้างวินัยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
pic1 pic2 pic3 pic4