หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,128 สส. เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562

สส. เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 19/08/2562 17:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 118 PRINT

          ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ
pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้อง