หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,856 สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2

สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 19/08/2562 11:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 177 PRINT

สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ให้สามารถดำเนินงานตามกรอบพันธกิจ 4 ด้าน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูลที่มีความพร้อมเพื่อขยายผลการดำเนินงานในวงกว้างต่อไป  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจำนวน 220 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้จัดให้มีพิธีเปิดค่าย ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ และ ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง