หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,946 เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 16/08/2562 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 258 PRINT

ตั้งแต่ วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2562

เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2562

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง