หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,886 สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลตรวจประเมินสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลตรวจประเมินสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 14/08/2562 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 115 PRINT

สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลตรวจประเมินสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ระดับดีเยี่ยม (Gทอง) ระดับดีมาก ( Gเงิน) และระดับดี(Gทองแดง) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมอินทนิล (301)  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมการประชุมดังกล่าว
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง