หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,103 สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5

สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 06/08/2562 11:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 116 PRINT

 กำหนดการ
 โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5
ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี
 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*************************************
 
เวลา 09.00 – 09.15 น.                   - ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
                                                    และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                          พร้อมกัน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3
                                          อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                                                     
เวลา 09.15 – 10.00 น.                   - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป
                                                  - สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 
เวลา 10.00 – 11.00 น.                   - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ 
                                                     เรื่อง วันแม่แห่งชาติ
                                           โดย พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย
                                                           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
                                                                
เวลา 11.00 – 12.00 น.                   - ถวายภัตตาหารเพล
                                                  - กรวดน้ำ รับพร
                                                  - เสร็จพิธี
 
 
 
 
TAG ที่เกี่ยวข้อง