หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,133 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 23/07/2562 17:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 252 PRINT
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)  
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง