หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 774,165 สส.มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สส.มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 23/07/2562 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 106 PRINT

สส.มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

             วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการมอบถุงผ้าให้ใส่ยากลับบ้าน โดยมี บายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบถุงผ้าจำนวน 700 ใบให้กับ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล โดยถุงผ้าที่นำมามอบให้ เป็นถุงผ้าที่ได้รับบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มอบคืนกลับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง