หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,872 สส.ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สส.ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 22/07/2562 11:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 176 PRINT

สส.ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา สักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง