หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,786 สส.เปิดค่าย สนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”

สส.เปิดค่าย สนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 20/07/2562 20:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 218 PRINT

สส.เปิดค่าย สนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ในรูปแบบการประกวดสารคดีสั้นด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” และได้จัดงานเปิดค่าย “สนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งมอบทุนรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับทีมที่เข้ารอบ โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธานเปิดค่ายและมอบทุนรางวัล พร้อมด้วยนางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ ในฐานะกรรมการตัดสินเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง