หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,099 สส. เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

สส. เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 15/07/2562 15:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 158 PRINT

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางนิรมล  กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562ณ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปลัด นิคม นาควโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง