หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,779 สส. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

สส. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 15/07/2562 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 125 PRINT

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.  นางภัสสร  โล่ห์จินดา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎิ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมปัญญาบดี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง