หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,098 สส. ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

สส. ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 12/07/2562 18:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 154 PRINT

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และประธานฝ่ายฆราวาส คือ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง