หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,080 สส.จัดประชุม “สะอาดบุรี ปี 2” เพื่อ Audition เฟ้นหาชุมชนพี่เลี้ยงน้องใหม่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

สส.จัดประชุม “สะอาดบุรี ปี 2” เพื่อ Audition เฟ้นหาชุมชนพี่เลี้ยงน้องใหม่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/07/2562 15:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 255 PRINT

สส.จัดประชุม “สะอาดบุรี ปี 2” เพื่อ Audition เฟ้นหาชุมชนพี่เลี้ยงน้องใหม่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” ขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งต่อยอดความสำเร็จของโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โดยโครงการ “สะอาดบุรี” เป็นการเชิญชวนให้ชุมชนที่เคยผ่านการคัดเลือกในรอบชนะเลิศระดับภาค หรือเคยได้รับรางวัลในรอบระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกหาคู่พี่เลี้ยงและน้องใหม่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่น้องใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การทำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดย ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด การบรรยายเรื่อง การคำนวณการเพิ่มหรือลดสภาวะก๊าซเรือนกระจก โดย นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการบรรยายเรื่องกลยุทธ์กลไกการขับเคลื่อน “สะอาดบุรี” ระดับประเทศ ปี 2561 โดย ชุมชนบ้านระเบิกขาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนการเป็น Audition นำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนเพื่อคัดเลือกชุมชนพี่เลี้ยงและชุมชนน้องใหม่ จากทั้งหมด 16 ทีม และคัดเลือกชุมชนให้เหลือ 4 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง