หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,506 สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4

สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 03/07/2562 17:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 134 PRINT

กำหนดการ
 โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี (303 - 304)
 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*************************************

 

เวลา 09.00 – 09.15 น.                   - ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ

                                          และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                          พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3

                                          อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                                                     

เวลา 09.15 – 10.00 น.                   - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป                 
 
เวลา 10.00 – 11.00 น.                   - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ 
                                          เรื่อง วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
                                          - ปฏิบัติธรรม  
                                          
เวลา 11.00 – 12.00 น.                   - ถวายภัตตาหารเพล
                                          - กรวดน้ำ รับพร
                                          - เสร็จพิธี
TAG ที่เกี่ยวข้อง