หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 808,173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 01/07/2562 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 289 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง