หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,778 สส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

สส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 27/06/2562 11:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 147 PRINT

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 92 ปี ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง