หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,876 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์วิจัยและด้านสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์วิจัยและด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 14/06/2562 17:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 182 PRINT

TAG ที่เกี่ยวข้อง