หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,104 ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติวัดดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบโล่รางวัล วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติวัดดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบโล่รางวัล วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/06/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 518 PRINT

ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติวัดดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบโล่รางวัล วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "มุมมองของวัดต่อบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม"
พร้อมชมนิทรรศการวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
และนิทรรศการความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายในงาน

>> รายละเอียดและกำหนดการ<<
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง