หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,720 แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/06/2562 10:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 1093 PRINT

แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 - 08.00 น.

มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงขอให้ผู้เข้าสอบ เผื่อเวลาในการเดินทาง มายังสถานที่สอบแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TAG ที่เกี่ยวข้อง